WSA: Starosta ma udostępnić informacje o wykształceniu i wynagrodzeniach Usługa do prowadzenia BIP - program do BIP
Infolinia: 422 980 241
bip
bip
bip

oferta specjalna!

dla podmiotów edukacji

WSA: Starosta ma udostępnić informacje o wykształceniu i wynagrodzeniach

Do starosty wpłynął wniosek o udsotępnienie informacji publicznej w zakresie wysokości (kwoty) sumarycznej nagród i premii wypłaconych wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia odpowiedzi na wniosek, wynagrodzenia brutto za miesiąc kwiecień 2017 r. każdego z pracowników Starostwa Powiatowego pełniącego funkcje publiczne z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego (referatu) i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia; zestawienia pracowników Starostwa pełniących funkcje publiczne (imiona i nazwiska) z podziałem na Wydział/Referat/Stanowisko wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły (+ specjalność, + ewentualnie nazwa kierunku ukończonych studiów podyplomowych - jeśli dotyczy).

Ponieważ Starostwa udzielił informacji niepełnej sprawa trafiła do sądu, kótry nakazał Staroście ponowne rozpatrzenie wniosku i udzielenie informacji w zakresie dotyczącym wynagrodzenia brutto za miesiąc kwiecień 2017 r. każdego z pracowników Starostwa pełniących funkcje publiczne z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego (referatu) i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia, a także zestawienia pracowników Starostwa pełniących funkcje publiczne (imiona i nazwiska) z podziałem na Wydział/Referat/Stanowisko wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły, w terminie 14 dni oraz zasądził od Starosty na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania.

(Sygnatura II SAB/Gd 48/17)

do góry wydrukuj
KONTAKT
Nasz adres
Formularz kontaktowy
Infolinia: 422 980 241
Faks: 422 980 242
bip